/
/

Sửa Lỗi Bảng Vẽ Không Hoạt Động Trên Windows

Bảng vẽ đồ họa (pen tablet) là thiết bị cho phép bạn vẽ trực tiếp trên bề mặt của nó bằng bút stylus. Tác phẩm của bạn sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình máy tính, điều này giúp bạn sáng tác nghệ thuật số hoặc ghi chép dễ

Chi tiết »