/
/

Ứng Dụng AI Vào Nền Công Nghiệp Truyện Tranh

AI là một lĩnh vực khoa học máy tính, nghiên cứu cách tạo ra các chương trình có khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông minh. Có thể kể đến như nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, học máy và sáng tạo nghệ thuật. Hiện

Chi tiết »
Top 5 Ngành Nghề Xu Hướng Trong Năm 2024

Top 5 Ngành Nghề Xu Hướng Trong Năm 2024

Trên hành trình không ngừng phát triển của nền kinh tế toàn cầu, năm 2024 hứa hẹn mang đến sự bùng nổ trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Những biến động này không chỉ mở ra cơ hội mới mẻ. Đồng thời, nó còn đặt ra những thách thức đầy

Chi tiết »