/
/

VÌ SAO HỌC SINH CẦN HỌC KỸ NĂNG GHI CHÉP?

04/08/2022

“Kỹ năng ghi chép là khả năng tiếp nhận thông tin, xử lý và trình bày lại theo cách của mình sao cho dễ nhớ, dễ hiểu” là một trong những kỹ năng cơ bản nhưng cực kỳ hữu ích trong cuộc sống. Tuy nhiên, Học sinh thời nay đa phần lại không có kỹ năng ghi chép (note taking). Đây cũng là một vấn đề đáng báo động và cần khắc phục trong tương lai.

CÁC HÌNH THỨC BÀI GIẢNG HIỆN NAY CÓ THỰC SỰ HIỆU QUẢ?

Nhiều giáo viên hiện nay áp dụng hình thức giảng bài bằng PowerPoint để giúp các em ghi chép tốt nội dung bài giảng trên lớp. Thông qua tính trực quan, sinh động của bài giảng. Thế nhưng, nhiều bằng chứng cho thấy hình thức giảng bài bằng PowerPoint lại không giúp cho học sinh tiến bộ trong học tập. Do bài giảng trên PowerPoint là sản phẩm hoàn chỉnh. Học sinh cứ thế mà ghi chép, không cần xử lý và trình bày lại.

Bài giảng chỉ thực sự được coi là hữu ích khi học sinh phải ghi chép. Và trình bày lại sao cho dễ nhớ với mình, dễ hiểu với người khác. Bài giảng trên lớp thường chỉ đơn giản được trình bày theo trình tự trước sau. Do đó, học sinh cần ghi chép. Và trình bày lại sao cho phản ánh mối liên kết giữa các ý tưởng một cách tốt nhất.

KỸ NĂNG GHI CHÉP GÓP PHẦN CẢI THIỆN ĐIỂM SỐ

Để giúp học sinh nhận thức giá trị của kỹ năng ghi chép góp phần cải thiện điểm như thế nào. Trong một cuộc khảo sát được diễn ra. Giáo viên giảng bài bằng hình thức vừa nói vừa viết bài lên bảng. Giáo viên lựa chọn ngẫu nhiên 20% học sinh. Và yêu cầu các em ghi chép bài giảng theo cách của mình, rồi nộp cho giáo viên chấm điểm. Sau đó, giáo viên yêu cầu học sinh làm bài thi trắc nghiệm 50 câu hỏi. Và kết quả thu lại rất ấn tượng. Những học sinh được chọn ghi chép bài giảng theo cách của mình đều trả lời đúng các câu hỏi và đạt điểm số cao hơn những học sinh còn lại.

 

Cuộc khảo sát sở dĩ đạt kết quả như trên là nhờ phần yêu cầu học sinh ghi chép bài giảng theo cách của mình. Từ điều này cho thấy được tầm quan trọng của kỹ năng ghi chép. Học sinh cần ghi chép theo cách của mình khi đã hiểu bài.

Ngoài ra, ngoài việc giảng bài, truyền đạt nội dung sao cho các bạn học sinh dễ hiểu nhất. Thì việc rèn luyện cho học sinh kỹ năng tiếp nhận, tóm tắt, trình bày lại bài giảng sao cho dễ hiểu. Dễ nhớ nhất cũng là một phần hết sức quan trọng.

Post a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các tin khác