Our blog

The difference between a Designer and Developer when it comes to design skills, is the difference between shooting a bullet and throwing it

PHÂN KHUNG TRUYỆN TRANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU VẼ TRUYỆN TRANH
18
Th8

PHÂN KHUNG TRUYỆN TRANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU VẼ TRUYỆN TRANH

Read More
Định nghĩa truyện tranh “comic” bắt nguồn từ đâu?
16
Th8

Định nghĩa truyện tranh “comic” bắt nguồn từ đâu?

Read More
15 mẹo sáng tác comic strip đúng chất Nhật Bản (Phần 2)
05
Th8

15 mẹo sáng tác comic strip đúng chất Nhật Bản (Phần 2)

Read More