NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ SẢN PHẨM TRÍ TUỆ

 

Phan Thị tiên phong trong việc đầu tư sản xuất và xuất bản các sản phẩm truyện tranh, hoạt hình, truyện minh họa với tôn chỉ truyền bá lịch sử văn hóa Việt Nam đến với tất cả bạn đọc trong và ngoài nước.

Tác giả:

Số tập: 200+
Kích thước: 11.x18cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 2
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 6
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 2
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 25+
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Lạc An - Bích Lam

Số tập: 2+
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Red

Số tập: 1
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Lê Linh Chi

Số tập: 1
Kích thước: 13x19cm

NHƯỢNG QUYỀN - CUNG CẤP SẢN PHẨM TRÍ TUỆ

 

 

------------------------------

Phát triển các sản phẩm trí tuệ thuộc quyền sở hữu của công ty sang các media khác dựa trên việc nhượng quyền sử dụng cho bên thứ hai.

------------------------------

NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI

-

-

------------------------------

Nhập khẩu và phân phối chính thức dòng sản phẩm thương hiệu XP-PEN tại Việt Nam

------------------------------

THƯƠNG MẠI