ban lãnh đạo

PHAN THỊ MỸ HẠNH
Tổng Giám Đốc

Bà là một doanh nhân được mệnh danh là “người phụ nữ truyền lửa”. Tầm nhìn chiến lược của bà dựa trên ba nội dung cốt lõi: văn hoá Việt, công nghệ và thị trường.

ĐỖ LỆ HẰNG
Phó Giám Đốc

Định hướng sản xuất với phương châm “tính giáo dục và giải trí là hai giá trị tất yếu cần song hành với nhau”

NGUYỄN THỊ LAN NHÃ
Giám Đốc Điều Hành

Gắn bó với Phan Thị từ năm 2005, chị Lan Nhã là một nhân tố trọng yếu trong công cuộc gìn giữ, phát triển mục tiêu, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của Phan Thị.

VÕ HOÀI SÂM
Giám Đốc Quản Lý Dự Án

Gắn bó với Phan Thị từ năm 2005

VÕ THỊ NGỌC HẬU
Giám đốc tài chính

Gắn bó với Phan Thị từ năm 2012

ban điều hành

ĐỖ HOÀI TRINH
Trưởng Phòng Nhân Sự

Gắn bó với Phan Thị từ những ngày đầu thành lập, chị Hoài Trinh là người đã gắn kết các bộ phận trong công ty thành chuỗi mắc xích không thể tách rời nhau.

ĐỖ TRÍ HÙNG
Trưởng Phòng Phát Hành

HUỲNH THỊ PHƯƠNG MAI
Trưởng Phòng Kinh Doanh Truyền Thống

“Người chiến thắng thực sự không phải là người chiến thắng người khác, mà là chiến thắng chính mình"<br /> Gia nhập Phan Thị vào năm 2013, chị Phương Mai đang đảm nhiệm vai trò xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường qua các kênh bán hàng, đặc biệt ở các trường học, siêu thị.

LÝ NGUYỄN ÁNH HỒNG
Trưởng phòng kinh doanh trực tuyến

Găn bó với Phan Thị từ năm 2010