NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

 

Là công ty tiên phong đầu tư sản xuất các sản phẩm truyện tranh, hoạt hình, truyện minh hoạ... theo định hướng quảng bá văn hoá Việt thu hút mọi đối tượng độc giả cho các tài năng trẻ.

Tác giả: B.R.O

Số tập: 1
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 2
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 6
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 2
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: B.R.O

Số tập: 25+
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Lạc An - Bích Lam

Số tập: 2+
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Red

Số tập: 1
Kích thước: 13x19cm

Tác giả: Lê Linh Chi

Số tập: 1
Kích thước: 13x19cm

NHƯỢNG QUYỀN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

 

 

------------------------------

Phát triển các sản phẩm trí tuệ thuộc quyền sở hữu của công ty sang các media khác dựa trên việc nhượng quyền sử dụng cho bên thứ hai.

------------------------------

THƯƠNG MẠI