GIỎ HÀNG
: (84-8) 3820 9126
CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG
GIÁO DỤC & GIẢI TRÍ
PHAN THỊ
Địa chỉ: 53 Huỳnh Khương Ninh
P.ĐaKao, Q.1, TP.HCM
(84-4) 38209126
(84-4) 38205592
Fax: (84-8) 38209525
info@phanthi.vn
Website: www.phanthi.vn
Back to top