GIỎ HÀNG
: (028) 3820 9126
content
 • Cốt lõi của chiến lược phát triển tập trung vào các định hướng lớn:

   

      CON NGƯỜI

   

     Thấm nhuần triết lý kinh doanh/tầm nhìn/sứ mệnh/mục tiêu theo đuổi/ giá trị tôn vinh, định hướng chiến lược của công ty

      Kiến tạo môi trường làm việc đam mê, sáng tạo, công bằng, chịu trách nhiệm, kỷ luật tự nguyện và không ngừng trao dồi tri thức, đổi mới theo hướng chuyên nghiệp luôn có mục tiêu, kế hoạch, báo cáo.

         Khai phá tiềm năng và phát triển nguồn nhân lực Việt

        Xây dựng chính sách chia sẻ lợi nhuận, đãi ngộ thỏa đáng, kích thích sáng tạo, hung đúc niềm đam mê công việc và nhiệt thành cống hiến.

   

      KHÁCH HÀNG

   

       Thấu hiểu, tối đa hóa lợi ích khách hàng bằng 3 yếu tố : dịch vụ, con người, sản phẩm (dịch vụ hoàn hảo, người phục vụ chuyên nghiệp, sản phẩm có những lợi ích hơn mong muốn)

      Xác định nhu cầu mới của những khách hàng mới, và tạo ra những giá trị để chia sẻ

       Xây dựng chiến lược cạnh tranh và sáng tạo ra nhiều vũ khí cạnh tranh cho từng phân khúc đối tượng khách hàng

   

      TÀI CHÍNH

   

        Tăng doanh số bán hàng và tăng thị phần

        Giảm tối thiểu hàng tồn kho, tăng lượng nắm giữ tiền mặt. Khai thác lợi ích tối đa vòng quay của dòng tiền,

         Tỷ suất lợi nhuận cao, tăng trưởng bền vững.

       Tối đa hóa giá trị đầu tư, mang lại sự giàu có cho các thành viên tiên phong trong đổi mới và tích cực sáng tạo.

   

   

      SẢN PHẨM

   

           Thúc đẩy tiến trình xây dựng cụm nhóm, đa dạng hóa.

           Gia tăng tính tinh tế, định giá bằng sự khác biệt và hữu ích.

         Thu hút người mua, mang đến lợi ích hơn cả mong đợi của khách hàng, đề cao giá trị cảm tính.

          Xây dựng chiến lược cạnh tranh và sáng tạo ra nhiều vũ khí cạnh tranh cho từng phân khúc sản phẩm, thương hiệu

           Không ngừng tìm kiếm và hình thành sản phẩm tương lai

   

      KÊNH PHÂN PHỐI

   

           Xây dựng và ứng dụng hiệu quả chiến lược “go-to-market”

          Nhanh chóng mở rộng và phát triển hệ thống phân phối đa dạng, mạnh và rộng khắp

        Xây dựng và phát triển một đội ngũ bán hàng hiệu quả, tiếp thị trực tiếp đến người tiêu dùng 

           Có chính sách hỗ trợ bán hàng cho các đại lý phân phối.

   

      QUẢN TRỊ

   

           Truyền thông 360 độ và tiên phong

           Thiết lập mục tiêu cụ thể, giao quyền và đánh giá định kỳ

          Ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác tối đa lợi ích internet

           Xây dựng và vận dụng các quy trinh tiêu chuẩn phù hợp, khoa học

       Xây dựng chiến lược cạnh tranh toàn diện, đồng bộ và khen thưởng, khuyến khích thành viên sáng tạo ra nhiều vũ khí cạnh tranh

         Dự báo thị trường qua số liệu thống kê và kháo sát

Back to top