GIỎ HÀNG
: (028) 3820 9126
Hình ảnh những sự kiện trong tháng năm 2013
Phát hành tạp chí TRUYỆN TRANH VIỆT 13+ kỳ 1
Ra mắt bộ tranh truyện minh họa SẮC MÀU CỔ TÍCH
Chuyển nhượng Hợp đồng độc quyền sử dụng các nhân vật Thần Đồng Đất Việt
Báo Thanh niên đăng bài: “Khi truyện tranh Việt Nam… tự ái”, viết về bộ truyện tranh TĐĐV
Phát hành bộ truyện tranh màu Việt Nam NGÀY XỬA NGÀY XƯA
Bộ truyện tranh Thần Đồng Đất Việt giành kỷ lục BỘ TRUYỆN TRANH VIỆT NAM NHIỀU TẬP NHẤT
Back to top