ĐỐI TÁC XUẤT BẢN

Bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2010 với mục đích và tôn chỉ riêng, cùng chiến lược phát triển lâu dài có định hướng, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, là tổ chức hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh chuyên xuất bản và liên kết xuất bản để phát hành các ấn phẩm có nội dung giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, giáo dục về tri thức, kiến thức một cách toàn diện các ngành khoa học, các vấn đề về nghiệp vụ sư phạm, học thuật, văn hóa xã hội… trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, văn hóa xã hội và giáo dục.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh là đơn vị xuất bản có uy tín trên thị trường sách, đồng thời là diễn đàn và địa chỉ đáng tin cậy của các học giả, nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên Việt Nam cũng như độc giả khắp nơi trên thế giới.

Nhà xuất bản Kim Đồng là NXB lâu đời, được thành lâp vào ngày 17/6/1957, trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Nhà xuất bản tổng hợp có chức năng xuất bản sách và văn hóa phẩm phục vụ thiếu nhi và các bậc phụ huynh trong cả nước, quảng bá và giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Nhà xuất bản có nhiệm vụ tổ chức bản thảo, biên soạn, biên dịch, xuất bản và phát hành các xuất bản phẩm có nội dung: giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục về tri thức, kiến thức... trên các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật nhằm cung cấp cho các em thiếu nhi cũng như các bậc phụ huynh các kiến thức cần thiết trong cuộc sống, những tinh hoa của tri thức nhân loại nhằm góp phần giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ.

Đối tượng phục vụ của Nhà xuất bản là các em từ tuổi nhà trẻ mẫu giáo (1 đến 5 tuổi), nhi đồng (6 đến 9 tuổi), thiếu niên (10 đến 15 tuổi) đến các em tuổi mới lớn (16 đến 18 tuổi) và các bậc phụ huynh.

Ngày 22/7/2009, NXB Thời Đại chính thức ra mắt, trở thành thành viên thứ 56 trong làng xuất bản Việt Nam. NXB Thời Đại là một tổ chức xuất bản hoạt động trên các lĩnh vực tư tưởng và văn hóa; có nhiệm vụ xuất bản các xuất bản phẩm của Hội Xuất bản Việt Nam và nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Không bó hẹp trong các lĩnh vực đó, NXB Thời Đại còn xuất bản sách kiến thức phổ thông về khoa học - công nghệ, kinh tế; sách văn hóa - xã hội, nghệ thuật, văn học; từ điển phổ thông các loại...

Qua gần 3 năm đi vào hoạt động, NXB Thời Đại đã khẳng định được thương hiệu của mình, tạo nên nhưng ấn phẩm có giá trị, góp phần giới thiệu những di sản văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa thế giới… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa , nâng cao dân trí và đời sống tinh thần của nhân dân; mở rộng quan hệ với các tổ chức xuất bản quốc tế nhằm xây dựng và phát triển sự nghiệp xuất bản, in ấn, phát hành của Việt Nam.

Nhà xuất bản Trẻ được thành lập ngày 03/02/1986. Nhà xuất bản Trẻ xuất bản sách và văn hóa phẩm các loại, phục vụ chủ yếu cho thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn các cấp của thành phố, đồng thời phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước, cụ thể là :

  1. Tuyên truyền, giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, yêu người, yêu cuộc sống. Hướng dẫn tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội, sinh hoạt tập thể.
  2. Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng năng khiếu, thẩm mỹ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân.
  3. Cung cấp kiến thức khoa học toàn diện, kiến thức mới, bổ trợ kiến thức phổ thông, cơ bản, nhằm nâng cao dân trí, hỗ trợ nhà trường, khuyến khích, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, trau dồi nghề nghiệp, năng lực quản lý, điều hành, ứng xử trên các lĩnh vực.